Jak wygląda kurs na instruktora fitness?

blog_2

jak wygląda kurs na instruktora fitnessOsoby, które zakończą kurs instruktora fitness mogą cieszyć się z posiadania aż dwóch legitymacji przysługujących instruktorowi rekreacji ruchowej. Jedna jest wystawiona po polsku, druga zaś w angielskiej wersji językowej. Mogą też liczyć na specjalny certyfikat, którego wersja angielskojęzyczna cieszy się dużym powodzeniem. Komplet dokumentów uzyskanych przez kursantów jest respektowany nie tylko w Polsce, osoby, które wchodzą w ich posiadanie mogą więc liczyć na to, że pracę znajdą tak w naszym kraju, jak i na terenie innych państw członkowskich UE. W czasie kursu nabiera się umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w klubach fitness i na siłowniach, na instruktorów oczekują jednak również centra sportowe i centra wypoczynku, szkółki, kolonie i obozy sportowe oraz inne formy wypoczynku zorganizowanego. Już choćby z tego powodu kurs wydaje się atrakcyjny nie tylko z punktu widzenia tych osób, które do tej pory nie miały okazji do zdobycia odpowiednich dokumentów.

Warto się nim zainteresować również wówczas, gdy znalazło się już zatrudnienie jako nauczyciel lub pedagog, systematycznie dąży się jednak do podniesienia swoich kwalifikacji oraz odświeżenia i zaktualizowania posiadanej wiedzy. Wśród liczących się dokumentów warto wymienić: świadectwo potwierdzające ukończenie części ogólnej kursu, dokument potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, certyfikat w języku angielskim pozwalającym na legalne zatrudnienie na terenie UE oraz dwie państwowe legitymacje instruktorskie wydawane tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

kurs instruktora fitnessuChoć kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, nie wszyscy muszą brać udział w pierwszej z nich. Zwolnione są osoby, które ukończyły studia na kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Na zajęcia nie muszą też uczestniczyć osoby posiadające tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu w innej dyscyplinie i posiadają stosowną legitymację. Inni uczestnicy muszą być obecni, część ogólna kursu jest przy tym kończona egzaminem pisemnym uprawniającym do dalszej edukacji. W skład części specjalistycznej kursu wchodzą między innymi ćwiczenia i warsztaty mające na celu przygotowanie kursantów do wykonywanego przez nie zawodu. Również ta część jest kończona egzaminem pozwalającym na zweryfikowanie nabytej wiedzy. Warte podkreślenia jest też samokształcenie jako integralna część kursu. To właśnie ono obejmuje prace autorskie kursanta, konspekty i tematy, których opracowanie zlecił wykładowca.